Tegning på skemaet i den åbne skole 

Aarhus Billed- og Medieskole har sat tegning på skemaet på Skødstrup Skole i forbindelse med folkeskolereformen og den åbne skole. Med ’tegning på skemaet’ ønsker vi at stimulere og udvikle tegning som kommunikationsform og give eleverne nye redskaber og inputs til at udfordre og styrke sig med tegning”, fortæller Hanne Algot Jeppesen, leder af Aarhus Billed- og Medieskole og initiativtager til ’tegning på skemaet’. ”Tegning er et kommunikationsredskab, som børn bruger, før de formulerer sig skriftligt. De fleste børn mister fortroligheden med deres tegnestil og stopper med at tegne i løbet af de første skoleår. Det vil vi gerne være med til at ændre”, siger Hanne Algot Jeppesen.

Input til ny og spændende undervisning

På Skødstrup Skole er der fordybelse, når 5. klasses eleverne arbejder med deres skitsebøger og tegneredskaber. Anne Misfeldt, kunstnerisk uddannet underviser fra Aarhus Billed- og Medieskole, fører eleverne igennem et forløb på 5 uger med undervisning i tegning 2 timer om ugen og både elever og lærere tager meget positivt imod ’tegning på skemaet’.
Lærer Nancy Gadegaard, fra håndværk og design faget på Skødstrup Skole fortæller: ”De fleste børn bliver meget selvkritiske i forhold til deres tegneevner i 6-7 års alderen, hvilket ofte resulterer i, at de mister interessen for at tegne. Det kan være vanskeligt som lærer at finde den fornødne inspiration til at motivere eleverne til at turde “springe ud i det”. Det er derfor en stor inspiration at samarbejde med Aarhus Billed- og Medieskole, som har et stort kendskab inden for dette område og kan bidrage med input til ny og spændende undervisning inden for faget.

Fordybelse og høj faglighed 

Aarhus Billed- og Medieskole tilbyder ’tegning på skemaet’ – et forløb med fordybelse og høj faglighed til interesserede skoler i Aarhus. Undervisningen foregår på folkeskolen med undervisere fra Billed- og Medieskolen. Keld Fihl, afdelingsleder på Skødstrup Skole, fortæller om ’tegning på skemaet’: ”Det har fungeret rigtigt godt både i planlægningsfasen og gennemførelsen af forløbet på 5. årgang. Aarhus Billed- og Medieskole har udvist stort kendskab til vilkårene i skolens dagligdag. Det er altid spændende for eleverne og os som organisation at samarbejde med kunstuddannede. Det giver inspirerende og lærerig undervisning samt ikke mindst fagligt input til fagteamet”.

Tegning kan bruges som selvstændig udtryksform og tegning kan bruges som et værktøj til at understøtte flere fag. ”Der er mange perspektiver i at sætte tegning på skemaet og det er oplagt med den åbne skole at skabe disse samarbejder mellem os som kunstskole og folkeskolen”, siger Hanne Algot Jeppesen.

Med venlig hilsen

Hanne Algot Jeppesen,
leder Aarhus Billed- og Medieskole,

Aarhus Billed- og Medieskole er støttet af Aarhus Kommune


Se artiklen i Aarhus Nord om 'Tegning på skemaet i den åbne skole' HER (Download PDF) >>

AARHUS BILLED-OG MEDIESKOLE | Frederiks Allé 20A | 8000 Aarhus C | 86202237 | 86202223 | post@aarhusbilledogmedieskole.dk