"Det behÝver ikke at rime..."

Workshoppen i kreativ skrivning med en erfaren forfatter som underviser giver skoleelever lov til at lege og eksperimentere med sproget. Forfatterskolen for børn og unge i Aarhus Billed- og Medieskole byder ind med undervisning i forlængelse af skolereformen og Den Åbne Skole.

En ung dreng rejser sig, rømmer sig med et lidt forlegent smil og læser sit netop færdige digt op for sin klasse. Der er helt stille, mens han læser, for hans klassekammerater lytter opmærksomt. 

Scenen udspiller sig i et skriveværksted i Aarhus Billed- og Medieskole, som har til huse på Brobjergskolen i Aarhus. 8.b fra Tranbjergskolen er midt i september mødt op i Billed- og Medieskolen for at deltage i en workshop i kreativ skrivning med forfatter Carsten René Nielsen som underviser.

Vi havde på dagen inviteret et filmhold, der skulle følge undervisningen og fange elevernes reaktioner og lade dem vise og fortælle, hvad det betyder at lære på denne måde. Det kom der den medsendte reportagefilm ud af, hvor elever, skolelærer og underviser samt leder fra Aarhus Billed- og Medieskole fortæller om erfaringerne med at lade undervisningen tage nye former.  

Workshoppen i kreativ skrivning strækker sig over to dage med 2x3 timers undervisning, og den munder ud i en publikation med elevernes værker. Denne workshop er blot et af Aarhus Billed- og Medieskoles tilbud til skolerne i Aarhus Kommune. 

 ”Vi har i Aarhus Billed- og Medieskole i flere år haft et samarbejde med skolerne og vi underviser skoleklasser i film, animation og billedarbejde – det nyeste tiltag er vores workshops i kreativ skrivning,” fortæller leder af Aarhus Billed- og Medieskole, Hanne Algot Jeppesen, og fortsætter: ”Workshoppen i kreativ skrivning, med en forfatter som underviser, stimulerer elevernes skrivelyst og de oplever en kunstnerisk frihed og faglighed i undervisningen – på den måde supplerer vi dansklærerens undervisning.”  

Folkeskolereformen åbner op for, at skolerne kan samarbejde med eksterne aktører – som Aarhus Billed- og Medieskole – der kan bidrage til undervisningen. Reportagefilmen, som vi vedlægger link til herunder, taler for sig selv – og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med skolerne og med Børn og Unge i Aarhus omkring Den Åbne Skole.

Se filmen på vores vimeokanal

Kontaktperson

Hanne Algot Jeppesen

Leder, Aarhus Billed- og Medieskole, tlf. 8620 2223 eller 3023 1424,
hanne@aarhusbilledogmedieskole.dk

Aarhus Billed- og Medieskole er støttet af Aarhus Kommune.


 

 

AARHUS BILLED-OG MEDIESKOLE | Frederiks Allť 20A | 8000 Aarhus C | 86202237 | 86202223 | post@aarhusbilledogmedieskole.dk