OM OS

Aarhus Billed- og Medieskole er en fond, der ledes af en udpeget bestyrelse på fem medlemmer.

Aarhus Billed- og Medieskoles formål er gennem undervisning og projekter at skabe de bedste muligheder, for at børn og unge kan møde og arbejde med visuelle og litterære udtryksformer i fordybende processer. Udgangspunktet for undervisningen er glæden ved at udtrykke sig, lysten til at eksperimentere og muligheden for refleksion og fordybelse – både inden for den enkelte genre og på tværs af genrer. 

Aarhus Billed- og Medieskole er støttet af Aarhus Kommune.

AARHUS BILLED-OG MEDIESKOLE | Frederiks Allé 20A | 8000 Aarhus C | 86202237 | 86202223 | post@aarhusbilledogmedieskole.dk