PROJEKTER

Aarhus Billed- og Medieskole er løbende med til at udvikle og implementere nye projekter, tiltag og netværk sammen med andre kulturinstitutioner og med støtte fra offentlige og private midler. Det er projekter, der rækker ud over vores fastlagte undervisningsprogram, men som understøtter vores formål.  

Se nærmere om vores igangværende og tidligere projekter under menupunkterne til venstre.

AARHUS BILLED-OG MEDIESKOLE | Frederiks Allé 20A | 8000 Aarhus C | 86202237 | 86202223 | post@aarhusbilledogmedieskole.dk