SKOLETJENESTE

For alle forløb er det vigtigt, at skolerne følger de anvisninger, som udsendes fra Aarhus Billed- og Medieskole.

SÅDAN FOREGÅR TILMELDING
Tilmelding til Skoletjenesten åbner den 8. maj 2017. Der er åbent for tilmelding og spørgsmål til skoletjenesteforløb mandage og tirsdage kl. 9-16 på tlf. 86 20 22 37.

PRISER
Prisen er 600 kr. pr. skoletjenesteforløb pr klasse for kommunale skoler og
1.200 kr. for privatskoler.
Ved manglende fremmøde faktureres 1.500 kr. Faktura fremsendes til skolen.

ANTAL FORLØB
Som udgangspunkt kan en skole booke op til 3 forløb i alt for, at vi kan tilgodese så mange skoler som muligt. KORTFILM
Kortfilmforløbet vægter grundig udvikling af små historier, der starter med, at Aarhus Billed- og Medieskoles filmunderviser besøger og hjælper klassen i gang. Elevernes efterfølgende idé- og manuskript-skriveperiode kræver fantasi, tid og fokus. Filmteorien indbygges i praktiske øvelser, der starter helt enkelt med få sekunder ad gangen – små gyldne øjeblikke – som gradvis udvides med flere filmfaglige teknikker, og ender med en lille “svendeprøve” på ½-1 minut. Det praktiske forløb appellerer til selvdisciplin, mod og samarbejde. På 3 energiske dage i Aarhus Billed- og Medieskole instruerer, optager og redigerer eleverne deres film.

Målgruppe: 5.-10. klassetrin
Forberedelsestid i klassen varierer, se grundig beskrivelse.
Praktisk forløb: 3 dage á 4 timer (kl. 8.55 til 13)
Underviser: Simon Falkentorp

Kortfilmsforløb - beskrivelse (pdf)
Læses inden forhåndsbooking på Aarhus Billed- og Medieskole.


ANIMATION

Her er der fokus på historiefortælling. Vi arbejder i grupper med at skabe små animationsfilm ud fra klassens historier. Vi arbejder med historieudvikling, figur- og baggrundsdesign, lyd og animation. Klassen får indblik i, hvordan man laver en animationsfilm fra idé til færdig film, og hvad de enkelte elementer betyder for filmens udtryk og stemning. Eleverne laver små historier, der tegnes ind i et storyboard. Vi klipper figurer og kulisser ud i pap eller andet materiale. Derefter animeres historierne ved hjælp af flyttefilmsteknik. Vi lægger også lyd og tekst på filmene. Elementerne giver indsigt i, hvordan man skaber en visuel fortælling. Workshoppen afrundes med en præsentation af de færdige film.

Målgruppe: 4.-9. klassetrin

Varighed: 2 dage kl. 9-14.30
Undervisere: Flemming Bæk og Peter Aagaard Jensen 

Animation - beskrivelse (pdf)
Storyboard (PDF)

Læses inden forløb på Aarhus Billed- og Medieskole.


KUNST OG DESIGN
Et kreativt forløb med billedarbejde i Photoshop Elements. Eleverne får indsigt i at bruge computeren som et redskab til at komponere og skabe billeder med.  Hver elev laver et selvportræt med udgangspunkt i et fotografi af sig selv samt Billed- og Medieskolens billedbank. Andre temaer kan indrages efter ønske og efter forudgående aftale med underviseren.
Forløbet er for klasser med max 25 elever.

Målgruppe: 4.-10. klassetrin
Varighed: 2 dage kl. 9-12
Underviser: Kirsten Schou-Jørgensen


Kunst og design - beskrivelse (pdf)
Læses inden forløb på 
Aarhus Billed- og Medieskole.   


KREATIV SKRIVNING
Workshop i kreativ skrivning, hvor vi arbejder med digte og kortprosa og eksperimenterer med sproget som materiale. Gennem ordlege, skriveøvelser og diskussioner får de sprogets sanselige sider ind under huden og op i fingrene. Undervejs deler underviseren ud af egne erfaringer som forfatter.

Målgruppe: 6.-9. klassetrin
Varighed: 2 dage á 3 timer
Underviser: Carsten René Nielsen eller Mads Mygind
Undervisningsdage: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag formiddage kl. 9-12 


KUNST OG MATEMATIK
Kunst og matematik er forskellige forløb, hvor kunstens kreative udtryk og matematikkens orden og strenghed kobles og giver børnene mulighed for at arbejde anderledes med matematiske temaer og elementer. De tre forløb kobler kunstens kreative udtryk og matematikens orden og strenghed. Forløbene foregår ude på skolerne i billedkunstlokalet.

Beskrivelse af temaerne for de tre forløb:

Mønstre og spejlinger, 1.-2. klasse
Eleverne arbejder med spejling og symmetri. Ved hjælp af midtlinjer tegnes henholdsvis kæmpestore tegninger (XLtegninger) via ting, der lægges på en overhead-projektor, samt mønstre efter symmetriske tegninger i mindre format. Vi arbejder med skabeloner, som vi maler efter, og går på jagt efter geometriske figurer i vores malerier.

Geometri og billeddannelse, 4.-6. klasse
Vi vælger et eller flere billeder ud og går på jagt efter de tydelige og de skjulte former i billedet. Måske ligger der også symbolske betydninger i den måde, vi føres igennem og aflæser billedet på. Til sidst prøver vi at opdatere eller lave et helt nyt billede med direkte inspiration fra det analyserede maleri.

Centralperspektiv i billeder og modeller, 4.-6. klasse
Vi tager udgangspunkt i to-dimensionelle billeder, som vi overfører til det tredimensionelle plan, ved at lave rumlige modeller/kulisser. Alternativt kan vi arbejde med at tegne centralperspektiviske motiver som vi efterfølgende bygger rummeligt i klassen. Det kunne f. eks. være hovedgaden i byen. Eleverne får endvidere en kort historisk præsentation af centralperspektiv fra renæssancen til i dag med billedeksempler. Herudfra forklares, hvordan man finder horisontlinjer og forsvindingspunkter i billederne.

Underviser: Marianne Thingholm
Målgruppe: 1.-6. klassetrin
Varighed: 3-4 timer
Sted: på folkeskolen

Læs beskrivelse af Kunst og Matematik her (PDF)

Read the discription on Art and Mathematics in English here (PDF)


AARHUS BILLED-OG MEDIESKOLE | Frederiks Allé 20A | 8000 Aarhus C | 86202237 | 86202223 | post@aarhusbilledogmedieskole.dk