Grib Engagementet

Flere børn og unge skal have mulighed for at udfolde sig inden for kunst og kultur.

Aarhus Billed- og Medieskole samarbejder med specialklasser i Aarhus Kommunes skoler som en del af modelforsøget Grib Engagementet. I et samarbejde mellem vores undervisere og et team af klasselærer og pædagoger på skolerne fokuserer vi på, hvordan visuel kultur og kunst kan bidrage til børnenes måder at udtrykke sig på og give dem et nyt ståsted, hvorfra de kan skabe relationer og bidrage positivt til fortællingen om dem selv.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Billed- og Medieskole, Filurens skole for teater og dans, Aarhus Musikskole samt Kulturforvaltningen, Børnehuset og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Aarhus Kommune. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje Grib engagementet samt Aarhus Kommunes Kultur-og Sundhedsplan.