SKOLETJENESTE

Kortfilm
OBS: Alle forløb er booket.
Forløbet tager udgangspunkt i fortællingens mindre dele. Filmens teori og praksis introduceres gennem første dags praktiske øvelser, hvor eleverne i 3-4 filmhold starter med at skrive, instruere, optage og redigere få sekunder ad gangen – små gyldne øjeblikke – som trinvis udvides og flere filmfaglige teknikker og principper tilføjes. De to sidste dage producerer hvert hold en grundigere “svendeprøve” på omkring et minut. Forløbet foregår på Aarhus Billed- og Medieskole og strækker sig over 3 intense dage, der kræver fantasi, mod, samarbejde, selvdisciplin og fokus. Klassen modtager efterfølgende alle øvelser og de endelige film.

Målgruppe: 5.-10. klassetrin
Praktisk forløb: 3 dage á 4 timer (kl. 8.55 til 13)
Underviser: Simon Falkentorp

Kortfilmsforløb – beskrivelse (PDF)
Læs venligst PDF’en inden forhåndsbooking på Aarhus Billed- og Medieskole.

Animation
OBS: Alle forløb er booket.
Her er der fokus på historiefortælling. Vi arbejder i grupper med at skabe små animationsfilm ud fra klassens historier. Vi arbejder med historieudvikling, figur- og baggrundsdesign, lyd og animation. Klassen får indblik i, hvordan man laver en animationsfilm fra idé til færdig film, og hvad de enkelte elementer betyder for filmens udtryk og stemning. Eleverne laver små historier, der tegnes ind i et storyboard. Vi klipper figurer og kulisser ud i pap eller andet materiale. Derefter animeres historierne ved hjælp af flyttefilmsteknik. Vi lægger også lyd og tekst på filmene. Elementerne giver indsigt i, hvordan man skaber en visuel fortælling. Workshoppen afrundes med en præsentation af de færdige film.

Målgruppe: 4.- 7. klassetrin
Varighed: 2 dage á 5,5 timer kl. 9-14.30
Undervisere: Flemming Bæk og Peter Aagaard Jensen

Animation – beskrivelse (PDF)
Storyboard (PDF)
Læs venligst PDF’erne inden forhåndsbooking på Aarhus Billed- og Medieskole

Kreativ skrivning
OBS: Alle forløb er booket.
Workshop i kreativ skrivning, hvor vi arbejder med digte og kortprosa og eksperimenterer med sproget som materiale. Gennem ordlege, skriveøvelser og diskussioner får eleverne sprogets sanselige sider ind under huden og op i fingrene. Undervejs deler underviseren ud af egne erfaringer som forfatter.

Målgruppe: 6.-9. klassetrin
Varighed: 2 dage á 3 timer kl. 9-12
Underviser: Carsten René Nielsen eller Mads Mygind
Undervisningsdage: Mandag, tirsdag, onsdag

Tegning på skemaet
OBS: Alle forløb er booket.
Tegning på skemaet giver eleverne redskaber til at dygtiggøre sig indenfor tegning. Vi arbejder med øvelser efter objekter og i fri hånd. Workshoppen tilrettelægges efter aldersgruppen og kan tænkes ind i forskellige forløb evt. som del af et valgfag.

Målgruppe: 4.-9. klassetrin
Varighed: 2 dage á 3 timer kl. 9-12
Underviser: Jens-Rune Gissel

Kunst og matematik
OBS: Alle forløb er booket.
Giv børnene mulighed for at arbejde anderledes med matematiske temaer og elementer gennem et eller flere af vores tre forløb – Mønstre og spejlinger, Geometri og billeddannelse samt Centralperspektiv i billeder og modeller. De tre forløb kobler kunstens kreative udtryk og matematikkens orden og strenghed.

Beskrivelse af temaerne for de tre forløb:

Mønstre og spejlinger, 1.-3. klassetrin
Ved hjælp af midtlinjer tegnes henholdsvis store tegninger/ malerier via ting, der lægges på en OHP, samt symmetriske tegninger i mindre format. Inspirationen til figurerne henter vi fra ansigter og dyrehoveder. Hertil bedes eleverne medbringe mindre genstande hjemmefra.

Geometri og billeddannelse, 4.-7. klassetrin
Vi vælger et eller flere billeder ud fra kunsthistorien og går på jagt med blyant og lineal efter de tydelige og de skjulte former i billedet. Måske ligger der også symbolske betydninger i den måde, vi føres igennem og aflæser billedet på!? Til sidst prøver vi at skalere op og forenkle – med direkte inspiration fra det analyserede maleri.

Centralperspektiv i billeder og modeller, 4.- 7. klassetrin
Vi arbejder med at tegne centralperspektiviske bymotiver som vi efterfølgende bygger rumligt i klassen. Det kunne være hovedgaden i byen: Konstruktion af centralperspektivet/et eller to -punktperspektiv. Der undervises fra tavlen hvor eleverne følger trin for trin på deres egen tegning. Derefter bygger vi i hovedgaden op i bølgepap – med fokus på størrelser og forsvindingspunkt.

Målgruppe: 1.-7. klassetrin
Varighed: 3-4 timer
Underviser: Marianne Thingholm

 

Kulturintroforløb for modtageklasser
Workshoppen giver eleverne redskaber til at udtrykke sig inden for tegning. Der introduceres til forskellige metoder, materialer og eksperimenter med tegning. Som en naturlig del af workshoppen arbejdes der med sprogstimulering. Med fokus på den kreative proces og oplevelse kan tegning videreudvikles til grafisk tryk og skulpturelle udtryk. Workshoppen tilrettelægges efter aldersgruppen, niveau og evt. særlige interesser i den enkelte klasse.

Målgruppe: alle klassetrin
Varighed: MOA: 
For de yngste elever laver vi en workshop på to timer
MOB, MOC og MOD: For de ældre elever laver vi et workshopforløb på enten en dag á tre timer eller to dage á tre timer
Undervisere: Aarhus Billed- og Medieskole

Tilmelding
Kontakt Hanne Algot Jeppesen pr. tlf: 8620 2223 eller mail: post@aaboms.dk
Pris: Gratis

Tilmelding

Tilmelding til Skoletjenesten åbner d. 4. maj 2020. Der er åbent for tilmelding og spørgsmål til skoletjenesteforløb mandage og tirsdage kl. 9-15 på tlf. 8620 2237.

Priser

Prisen er 600 kr. pr. klasse pr. skoletjenesteforløb for kommunale skoler. For privatskoler er prisen 1.200 kr. pr. skoletjenesteforløb pr. klasse.
Afbud skal ske mindst en uge før forløbet.
Ved manglende fremmøde faktureres 2.000 kr.

Antal forløb pr. skole

Som udgangspunkt kan en skole booke op til 3 forløb i alt, for at vi kan tilgodese så mange skoler som muligt.