Skoletjeneste 2020/2021

Kortfilm
OBS: Alle forløb er bookede

Forløbet tager udgangspunkt i fortællingens mindre dele. Filmens teori og praksis introduceres gennem første dags praktiske øvelser, hvor eleverne i 3-4 filmhold starter med at skrive, instruere, optage og redigere få sekunder ad gangen – små gyldne øjeblikke – som trinvis udvides og flere filmfaglige teknikker og principper tilføjes. De to sidste dage producerer hvert hold en grundigere “svendeprøve” på omkring et minut. Forløbet foregår på Aarhus Billed- og Medieskole og strækker sig over 3 intense dage, der kræver fantasi, mod, samarbejde, selvdisciplin og fokus. Klassen modtager efterfølgende alle øvelser og de endelige film.

Målgruppe: 5.-10. klassetrin
Praktisk forløb: 3 dage á 4 timer (kl. 8.55 til 13)
Underviser: Simon Falkentorp

Kortfilmsforløb – beskrivelse (PDF)
Læs venligst PDF’en inden forhåndsbooking på Aarhus Billed- og Medieskole.

Animation
OBS: Alle forløb er bookede

Her er der fokus på historiefortælling. Vi arbejder i grupper med at skabe små animationsfilm ud fra klassens historier. Vi arbejder med historieudvikling, figur- og baggrundsdesign, lyd og animation. Klassen får indblik i, hvordan man laver en animationsfilm fra idé til færdig film, og hvad de enkelte elementer betyder for filmens udtryk og stemning. Eleverne laver små historier, der tegnes ind i et storyboard. Vi klipper figurer og kulisser ud i pap eller andet materiale. Derefter animeres historierne ved hjælp af flyttefilmsteknik. Vi lægger også lyd og tekst på filmene. Elementerne giver indsigt i, hvordan man skaber en visuel fortælling. Workshoppen afrundes med en præsentation af de færdige film.

Målgruppe: 4.- 7. klassetrin
Varighed: 2 dage á 5,5 timer kl. 9-14.30
Undervisere: Flemming Bæk og Peter Aagaard Jensen

Animation – beskrivelse (PDF)
Storyboard (PDF)
Læs venligst PDF’erne inden forhåndsbooking på Aarhus Billed- og Medieskole

Kreativ skrivning
OBS: Alle forløb er bookede

Workshop i kreativ skrivning, hvor vi arbejder med digte og kortprosa og eksperimenterer med sproget som materiale. Gennem ordlege, skriveøvelser og diskussioner får eleverne sprogets sanselige sider ind under huden og op i fingrene. Undervejs deler underviseren ud af egne erfaringer som forfatter.

Målgruppe: 6.-9. klassetrin
Varighed: 2 dage á 3 timer kl. 9-12
Underviser: Carsten René Nielsen eller Mads Mygind

Tegning på skemaet
OBS: Alle forløb er bookede

Tegning på skemaet giver eleverne redskaber til at dygtiggøre sig indenfor tegning. Vi arbejder med øvelser efter objekter og i fri hånd. Workshoppen tilrettelægges efter aldersgruppen og kan tænkes ind i forskellige forløb evt. som del af et valgfag.

Målgruppe: 3.-9. klassetrin
Varighed: 2 dage á 2 timer eller 1 dag á 3 timer
Underviser: Jens-Rune Gissel eller Tine Werner

Kunst og matematik
OBS: Alle forløb er bookede

Giv børnene mulighed for at arbejde anderledes med matematiske temaer og elementer gennem et eller flere af vores tre forløb – Mønstre og spejlinger, Geometri og billeddannelse samt Centralperspektiv i billeder og modeller. De tre forløb kobler kunstens kreative udtryk og matematikkens orden og strenghed.

Beskrivelse af temaerne for de tre forløb:

Mønstre og spejlinger, 1.-3. klassetrin
Symmetri og dyrehoveder. En lodret midterakse på papiret og en masse små genstande hjælper os med at tegne aldrig før sete dyrefabelhoveder. Det handler om at være omhyggelig med placeringen og så ellers bygge på og bygge på.

Geometri og billeddannelse, 4.-7. klassetrin
Vi vælger et eller flere billeder ud fra kunsthistorien og går på jagt med blyant og lineal efter de tydelige og de skjulte former i billedet. Måske ligger der også symbolske betydninger i den måde, vi føres igennem og aflæser billedet på!? Til sidst prøver vi at skalere op og forenkle – med direkte inspiration fra det analyserede maleri.

Centralperspektiv i billeder og modeller, 4.- 7. klassetrin
Vi arbejder med at tegne centralperspektiviske bymotiver. Det kunne være hovedgaden i byen: Konstruktion af centralperspektivet / et- eller to-punktperspektiv. Der undervises fra tavlen hvor eleverne følger trin for trin på deres egne tegninger.

Målgruppe: 1.-7. klassetrin
Varighed: 3 timer
Underviser: Marianne Thingholm
 

Kunstforløb for modtageklasser                                                                                                                                  Workshoppen giver eleverne redskaber til at udtrykke sig inden for tegning. Der introduceres til forskellige metoder, materialer og eksperimenter med tegning. Som en naturlig del af workshoppen arbejdes der med sprogstimulering. Med fokus på den kreative proces og oplevelse kan tegning videreudvikles til grafisk tryk og skulpturelle udtryk. Workshoppen tilrettelægges efter aldersgruppen, niveau og evt. særlige interesser i den enkelte klasse.

Målgruppe: alle klassetrin
Varighed: MOA: 1 dag á 2 timer
MOB, MOC og MOD: 1 eller 2 dage á 2 timer
Undervisere: Aarhus Billed- og Medieskole

Tilmelding
Kontakt Hanne Algot Jeppesen pr. tlf: 8620 2223 eller mail: post@aaboms.dk
Pris: Gratis

Tilmelding

Tilmelding til Skoletjenesten åbner d. 21. juni 2021. Der er åbent for tilmelding og spørgsmål til skoletjenesteforløb mandag – tirsdag kl. 9-14 på tlf. 8620 2237.

Priser

Prisen er 600 kr. pr. klasse pr. skoletjenesteforløb for kommunale skoler. For privatskoler er prisen 1.200 kr. pr. skoletjenesteforløb pr. klasse.
Afbud skal ske mindst en uge før forløbet.
Ved manglende fremmøde faktureres 1.500 kr.

Antal forløb pr. skole

Som udgangspunkt kan en skole booke op til 3 forløb i alt, for at vi kan tilgodese så mange skoler som muligt.