Samværskultur

  • Vi arbejder for, at alle føler sig godt tilpas
  • Vi skaber rammer for udveksling og dialog med respekt for hinandens arbejde
  • Vi rummer forskellighed og møder hinanden med respekt, anerkendelse og et åbent sind
  • Vi arbejder for at fremme et trygt og tillidsfuldt miljø på skolen
  • Vi tolererer ingen form for krænkende adfærd, hverken fysisk eller psykisk
  • Vi tror på at fællesskab er sundhedsfremmende
  • Vi inddrager aktivt ansatte og elever i skolens værdier
  • Vi indhenter børneattest på alle nye medarbejdere