Støtte

Drift
Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune
Børn & Unge, Aarhus Kommune

Nordlyd
Vores nordiske netværk NORDLYD er støttet af Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord.

Kunstcamperen – det rullende værksted
Kunstcamperen er støttet af Lokale- og Anlægsfonden og Bikubenfonden.