ÅRHUS STATSGYMNASIUM

Aarhus Billed- og Medieskole samarbejder med Århus Statsgymnasium, der som det eneste gymnasium i Danmark udbyder en multikunstnerisk studieretning med billedkunst og mediefag på B-niveau. Samarbejdet giver unge med kunstnerisk interesse en unik mulighed for at tone deres gymnasieuddannelse i kunstnerisk retning og styrke deres karrieremuligheder inden for de kreative brancher nationalt og internationalt.

Læs mere om studieretningen på Århus Statsgymnasium her.