Aarhus Billed- og Medieskole søger kunstunderviser

Ønsker du at være med til at inspirere og styrke børn og unges forhold til kunst? – Så er det måske dig, der skal være en del af Aarhus Billed- og Medieskole. Vi søger en fagligt dygtig og pædagogisk kompetent underviser til et par forløb. Det drejer sig om grundhold i billedkunst – som er sæsonlange fritidsforløb placeret decentralt på skoler i kommunen, workshops i kunst og tegning målrettet modtageklasser samt projekter i vores Kunstcamper.

Aarhus Billed- og Medieskole har til formål at give børn og unge mulighed for at fordybe sig i arbejdet med visuelle og litterære udtryksformer. Skolen tilbyder undervisning og projekter for børn og unge fra 6-25 år i kunstneriske udtryk som tegning, skulptur, kortfilm, animation, kreativ skrivning mm. Vi har et 3-årigt Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) for 16-25-årige og et mobilt værksted ‘Kunstcamperen’. Vores undervisning foregår både i Aarhus Billed- og Medieskole og på en række skoler i Aarhus Kommune.

Vi søger en person til at varetage undervisning i samt planlægning af

 • grundhold i billedkunst – fritidsforløb med fokus på tegning for 2.-6. klasse to eftermiddage ugentligt
 • tegneworkshops for modtageklasser
 • kunstcamperprojekter
 • evt. andre projekter og tiltag

Vi forventer at

 • Du har en kunstnerisk uddannelsesmæssig baggrund eller lignende forudsætninger
 • Du har lyst til og gerne erfaring med at undervise børn og unge
 • Du mestrer tegning som håndværk – gerne klassisk tegning – og kan formidle til børn og unge på en interessant og kreativ måde
 • Du er struktureret og kan tilrettelægge et undervisningsforløb
 • Du har lyst til at indgå som en del af Aarhus Billed- og Medieskole, og bidrage til den gode holdånd sammen med skolens øvrige undervisere, administration og ledelse

Dine primære opgaver bliver

 • At medudvikle billedkunstundervisningen i de forskellige forløb og indsatser
 • At undervise børn og unge i vores forskellige forløb og indsatser og skabe begejstring for billedkunsten blandt vores elever.

Arbejdstiden er primært i dag- og eftermiddagstimerne og svarer til gennemsnitligt 8 timer ugentligt fordelt på forskellige dage. Der aflønnes efter FO’ takster

Ansøgningsfrist: onsdag d. 15. maj kl. 12
Ansøgning + CV sendes til mail: post@aaboms.dk
Vi afholder samtaler torsdag d. 23. maj med henblik på ansættelse og start efter sommerferien
Evt. spørgsmål kan rettes til skolens leder Hanne Algot Jeppesen på telefon: 86202223 / 30231424

www.aarhusbilledogmedieskole.dk
Aarhus Billed- og Medieskole er støttet af Aarhus Kommune