Aarhus Billed- og Medieskole har en Kunstcamper, et mobilt værksted. I april ruller vi ud for at lave workshop med børn i aarhu-sianske bydele. De deltagende klasser skal bygge, fortælle og skabe små film, som kommer med på film- og kulturfestivalen ’Film i skoven’ i maj 2018.

Eleverne arbejder sammen i små grupper om en lille fortælling, som de derefter bygger en scenografi til – en rumlig model – med figurer og rekvisitter. Scenografien filmes med lydoptagelser af elevernes fortælling og klassens samlede film bliver vist på festivalen, Film i Skoven.

Der er plads til tre klasser i projektet. Er du interesseret i at deltage med din klasse, så kontakt os hurtigst muligt.

Målgruppen: 3. klassetrin
Workshop-varighed: To dage.
Første dag foregår på jeres skole 2 timer kl. 9-11
Anden dag i Aarhus Billed- og Medieskole 4 timer kl. 9-13

Pris: 600 kr. pr. klasse
Tilmelding: Aarhus Billed- og Medieskole, Hanne Algot Jeppesen
86202223 / 30231424, post@aaboms.dk