PRESSEMEDDELELSE: Aarhus Billed- og Medieskole modtager midler til kunstnerisk linje for unge talentspirer

Fremover kan Aarhus Billed- og Medieskole tilbyde et 3-årigt billedkunstnerisk grundkursus for byens kreative unge mellem 16 og 22 år.

Som led i Aarhus Kommunes kulturpolitik 2017-2020 har man valgt at afsætte midler til en BGK – et Billedkunstnerisk Grundkursus – for unge. Midlerne går til Aarhus Billed- og Medieskole med et årligt beløb til driften af en opgraderet talentlinje. Skolen har allerede fokus på udvikling af talent på billedkunstområdet og vil fra sommeren 2017 udvide deres 2-årige talentlinje med et ekstra år. Nu går arbejdet i gang med at udvikle en 3-årig BGK på linje med Musikskolernes MGK.

Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmed, som har været med til at udforme den nye kulturpolitik, siger om Aarhus Billed- og Medieskoles arbejde: ”Der bliver sået frø og talentspirer, så kunst og kultur også i fremtiden kan skabes af lokale kunstnere i Aarhus.”

Leder af Aarhus Billed- og Medieskole Hanne Algot Jeppesen ser støtten som afgørende for de unges talentudvikling. ”Den 3-årige BGK er med til at fuldende de indsatser, vi finder væsentlige og det åbner for helt nye muligheder for de kreative 16-22-årige i Aarhus og omegn,” fortæller hun. ”At kunne vokse og udvikle sig i et miljø med kunstnerisk faglighed og fællesskaber, er helt afgørende for fastholdelse i ungdomsårene. Det vi er med til at skabe er en naturlig fødekædeproces fra barn til ung.”
Den nye linje er et fritidsforløb udviklet til at man som ung – med et kunstnerisk gen – frem mod videregående uddannelser, kan udvikle sine evner og muligheder sideløbende med gymnasiet, HF og lignende. 18 unge går på den billedkunstneriske talentlinje og i juni er der optagelsespræsentation for alle interesserede unge med start efter sommerferien.

Kunstnerisk vækstlag
Opgraderingen fra en 2-årig til en 3-årig linje er med til at sikre det kunstneriske vækstlag og styrker miljøet i byen for kreative unge. ”Det er glædeligt og en stor anerkendelse at det kunstneriske arbejde for og med unge støttes med et fast beløb hvert år,” fortæller Hanne Algot Jeppesen. Skolen har igennem en årrække arbejdet på, at kunne udvide talentlinjen til et 3-årigt BGK-forløb. At det nu er lykkedes vækker begejstring hos skolens leder. ”Vi er utroligt glade for at få denne overbygning på skolen. Det fodarbejde vi sammen med byens engagerede kunst- og kulturfolk har lagt i talentlinjen kan nu munde ud i etablering af en BGK. Hun understreger, at det er helt afgørende, at talentarbejdet foregår i et samarbejde med byens øvrige kunstneriske og kreative miljøer.

10 års fødselsdag
Aarhus Billed- og Medieskole ser frem til at fejre de nytilkomne midler samt 10 års fødselsdag ved åbningen af en fødselsdagsudstilling i Aarhus Rådhushal d. 27. april kl. 15.30-17.45 med åbningstale af Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmed. Til udstillingen vises kortfilm, animationer, grafiske værker og meget mere skabt af skolebørn samt værker af mere end 200 elever på fritidsforløb. Programmet byder blandt andet på værkpræsentation ved de unge på talentlinjen. Alle er velkomne til at deltage. Se hele programmet på www.aarhusbilledogmedieskole.dk.

Fakta om Talentlinjen: Den Billedkunstneriske Talentlinje er en fokuseret overbygning i Aarhus Billed- og Medieskole, hvor unge, der brænder for kunst, kan udvikle deres talent under vejledning af professionelle kunstnere. På talentlinjen optages unge elever fra Billed- og Medieskolens grundskole, fra gymnasier, HF, efterskoler og andre ungdomsmiljøer. Aarhus Billed- og Medieskole samarbejder blandt andet med ARoS omkring Talentlinjen.