Aarhus Billed- og Medieskole har været en del af et samarbejde med specialklasser på kommunens skoler under modelforsøget ‘Grib engagementet’ og Aarhus Kommunes Kultur- og Sundhedsplan. Sammen med vores undervisere og et team af klasselærere og pædagoger på skolerne havde vi fokus på, hvordan visuel kunst kunne bidrage til børnenes måder at udtrykke sig på, samt kunne give dem et nyt ståsted, hvorfra de kunne skabe relationer og bidrage positivt til fortællingen om sig selv.

Den 24. april deltog Aarhus Billed- og Medieskole med modelforsøget  i Kultur & Sundheds konference i Rådhushallen, hvor borgere, politikere og samarbejdspartnere var inviteret til at dele initiativer og oplevelser med kulturen som sundhedsfremme.

Læs mere om ’Grib engagementet’ her, og se filmen om forløbene her.