Flere børn og unge skal have mulighed for at udfolde sig inden for kunst og kultur. Derfor er Aarhus Billed- og Medieskole en del af et samarbejde med specialklasser på kommunens skoler under modelforsøget ‘Grib engagementet’ og Aarhus Kommunes Kultur- og Sundhedsplan. Sammen med vores undervisere og et team af klasselærere og pædagoger på skolerne, har vi fokus på, hvordan visuel kunst bidrager til børnenes måder at udtrykke sig på,  samt kan give dem et nyt ståsted, hvorfra de kan skabe relationer og bidrage positivt til fortællingen om sig selv.

Publikationen her samler de vigtigste erfaringer og inspiration fra projektet, som er et samarbejde mellem Aarhus Billed- og Medieskole, Filurens skole for teater og dans, Aarhus Musikskole samt Kulturforvaltningen, Børnekulturhuset og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Aarhus Kommune.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje ‘Grib engagementet’ og Aarhus Kommunes Kultur- og Sundhedsplan.