PRESSEMEDDELELSE: Samarbejde: Frem med de kunstneriske talenter

”Jeg bliver udfordret på en måde, der lader mig skabe nogle fede udtryk, som jeg ikke ville have opnået på egen hånd.” Sådan siger Sigurd Thingholm, som er ung elev på det Billedkunstneriske Grundkursus (BGK) i Aarhus Billed- og Medieskole. Og så har han netop afsluttet sit første professionelle samarbejde – udarbejdelse af et logo til Jazzfabrikken under Aarhus Jazz Orchestra.

Sigurd Thingholm, 19 år, er daglig elev på BGK i Aarhus Billed- og Medieskole og en del af skolens kunstneriske miljø med værksteder, andre unge og kunstnere, som underviser, inspirerer og dygtiggør de billedkunstneriske talentspirer.

”Det er nice at gå på BGK, fordi jeg prøver kræfter med mange forskellige måder at gribe kunst an på, og jeg bliver udfordret på en måde, der lader mig skabe nogle fede udtryk, som jeg ikke ville have opnået på egen hånd,” siger Sigurd Thingholm. Han har netop afleveret sin første betalte kunstneriske opgave, et logo til Jazzfabrikken.

”På BGK’en samarbejder vi med hele det kunstneriske, kreative miljø i Aarhus”, fortæller Hanne Algot Jeppesen, leder af Aarhus Billed- og Medieskole. ”Samarbejdet foregår på mange forskellige niveauer: Gennem workshops/talks, performance, udstillinger i byrum og projekter. Det handler om at styrke vores kunstneriske miljøer, give de unge gode arbejdsforhold og få dem frem og bidrage til kunsten og kulturen i hverdagen, så de også på den måde er med til at præge byen.”

På Aarhus Jazz Orchestra er de også glade for samarbejdet. ”Vi fik kontakt til Sigurd gennem Aarhus Billed- og Medieskole, han er visuelt tænkende og har løst opgaven med vores nye logo på en måde, som vi ikke selv kunne have tænkt. Det giver stor mening med den slags tværfaglige samarbejder mellem kunstarterne, når vi arbejder på at udvikle kunstneriske talenter i byen, ” siger Dorthe Andersen, som er orkesterchef for Aarhus Jazz Orchestra. Dorthe har været med til at søsætte projektet Jazzfabrikken, der skal bidrage til at styrke talentudviklingen inden for rytmisk i hele Region Midt.

Aarhus er udpeget som Talentkommune og har frem til 2021 et øget fokus på at skabe udvikling af kunstneriske talenter og talentmiljøer i byen.

Aarhus Billed- og Medieskole er støttet af Aarhus Kommune.

Kontakt
Hanne Algot Jeppesen, leder af Aarhus Billed- og Medieskole, tlf.: 3023 1424, mail: post@aaboms.dk
Aarhus Billed- og Medieskole, Valdemarsgade 1E-1F, 8000 Aarhus C

www.instagram.com/aarhusbilledogmedieskole

Om Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)
Aarhus Billed- og Medieskole driver som en del af skolen en BGK for unge mellem 16 og 25 år. På BGK’en kan de unge fordybe og dygtiggøre sig i arbejdet med forskellige visuelle og kunstneriske udtryksformer.
• BGK’en er et fordybende kunstnerisk forløb, hvor den unge udvikler sit talent, udtryksevne, åbenhed og modenhed
• BGK’en kan forberede de unge til optagelse på videregående billedkunstuddannelser og andre kreative uddannelser
• BGK’en uddanner visuelt skabende unge, som bidrager til det lokale billedkunst- og kulturmiljø
• BGK’en er en styrkelse af det kunstneriske, kreative unge vækstlag i Aarhus og en styrkelse af fødekæden

Om Jazzfabrikken
Jazzfabrikken er et 3-årigt regionalt udviklingsprojekt, som skal bidrage til styrkelse af den musikalske fødekæde og talentudvikling inden for rytmisk musik. Bag Jazzfabrikken står Aarhus Jazz Orchestra, Aarhus Musikskole og Det Jyske Musikkonservatorium, og projektet er bl.a. støttet af Region Midtjylland.

Om Talent Aarhus
Aarhus Kommune er blevet udpeget som Talentkommune 2019-2021. Målet med Talent Aarhus er at skabe en samlet og stærk platform for talentudvikling i Aarhus med national og international rækkevidde. Aarhus Kommune vil undersøge, hvad der kendetegner morgendagens talentudvikling. Hvilke miljøer giver talenterne de allerbedste betingelser for udvikling? Og sikre en mere mangfoldig fødekæde gennem samarbejde med uformelle talentmiljøer og professionelle aktører.