I 2021 har vi i Aarhus Billed- og Medieskole fokus på at tegne Aarhus. Vi tegner bygninger, begivenheder, velkendte og skjulte steder – og skriver tekster om hele byen.

Det hele munder ud i en Forårsudstilling i Aarhus Billed- og Medieskole d. 18.-20. maj 2021.

Udstillingen er åben
Tirsdag d. 18. maj kl. 15-18
Onsdag d. 19. maj kl. 15-18
Torsdag d. 20. maj kl. 15-18

Maks. 15 personer ad gangen
Husk coronapas

Det er ikke muligt at parkere i skolegården.